Baie dankie vir jou donasie. ‘n Kwitansie is per e-pos aan jou gestuur.

Hier is ‘n opsomming van jou donasie: